Domek letniskowy a całoroczny

Autor: admin Data: 2017-04-30 21:10:56

Dom letniskowy - to budynek , który został wybudowany na działce , która w planie zagospodarowania przestrzennego  ma przeznaczenie  na cel rekreacyjny ,  przeważnie nieogrzewany ,  przeznaczony na czasowy - sezonowy pobyt , bez możliwości zameldowania na stałe . Budynek ten nie wymaga określo- nego przepisami prawa budowlanego ocieplenia -w przypadku gdy nie spełnia limitu współczynnika "a;U"a;. Nie potrzeba również budować koniecznego w domu mieszkalnym przedsionka - wiatrołapu .

Nie istnieją żadne przepisy określające co należy rozumieć pod pojęciem domu letniego (letniskowego) .

  • żadne z przepisów nie zabraniają wykorzystywania domku letniskowego na cele mieszkalne - jeżeli ktoś zgodnie z pozwoleniem wybudował lub przebudował dom letniskowy w taki sposób ,że można z niego korzystać przez cały rok , to może w nim zamieszkać , ale dom ten nadal w nazwie pozostanie domem letniskowym

  • przekwalifikowanie domu letniskowego na mieszkalny wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania -nie jest to możliwe , jeśli plan miejscowy nie przewiduje na danym obszarze zabudowy mieszkaniowej

  • zameldowanie na stałe w domku letniskowym - wiele urzędów odmawia tego , chociaż nie znajduje to uzasadnienia w przepisach meldunkowych ( właściciele mogą w nich mieszkać ale nie mając stałego miejsca zameldowania np. nie można otrzymać stałego zatrudnienia )

  • właściciele domków letniskowych płacą wyższy podatek od nieruchomości - nie mają zastosowania niższe stawki przewidziane dla budynków mieszkalnych

  • dom letni przez większą część roku stoi pusty i nieogrzewany i dlatego jest to najczęściej dom drewniany .

Ustawa Prawo budowlane definiuje pojęcie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, pod którym należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. W przepisach brak jest definicji domu całorocznego, przyjąć jednakże należy, iż budynek mieszkalny jednorodzinny jest właśnie domem całorocznym.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, znaleźć można natomiast definicję pojęcia budynku rekreacji indywidualnej, pod którym rozumie się budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku rodzinnego. Z uwagi na okresowy charakter takiego budynku, ograniczone zostały niektóre warunki, jakie winien on spełniać. Dotyczą one m.in. wysokości pomieszczeń znajdujących się w takim domu czy uzbrojenia działki. Ponadto budynki rekreacyjne, użytkowane wyłącznie w sezonie letnim, nie muszą być wyposażone w instalacje do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur.

Wskazać należy, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby budynek rekreacji indywidualnej był budynkiem przeznaczonym na pobyt letni, ale spełniającym warunki budynku całorocznego. Budynek taki musi natomiast zapewniać odpowiednie wyposażenie, ogrzewanie czy izolacyjność cieplną. Parametry budynku określanie są jednakże w projekcie budowlanym przygotowanym przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Warto bowiem w tym miejscu zaznaczyć, iż przepisy ww. rozporządzenia wskazują chociażby na współczynnik przenikania ciepła, który oblicza się zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.

Wyczerpującą wiedzę w tym zakresie posiadać będzie natomiast jedynie osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe. Projektant musi zatem zapewnić, aby przygotowany przez niego projekt spełniał wszystkie warunki budynku, który ma być przeznaczony do pobytu całorocznego, wskazane w szczegółowych regulacjach budowlanych, jak również był zgodny z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kategorie
 • Dom jednorodzinny (0)

 • Dom letniskowy (1)

 • Dom luksusowy (0)

 • Dom wielorodzinny (1)

 • Działka budowlana (0)

 • Działka inwestycyjna (0)

 • Działka leśna (0)

 • Działka rekreacyjna (0)

 • Działka rolna (0)

Polecamy

Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 4